1

Administrator:Ewa Lisek

Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin

 

WZP Olsztyn : Sklep w Olsztynie : Produkty pszczelarskie : Przydatne linki : Kontakt

1 AKTUALNOŚCI  
UWAGA: SKUP I PRZETWÓRSTWO WOSKU
Waldemar Grochowski 13-100 Nidzica ; ul.Żywiczna 22
tel.795 117 280 ; e-mail : grochowski.w63@wp.pl
1
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017
1

ZAPROSZENIE
Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy, które odbędzie się dn.10 XII 2017 r. o godz.12:00 w Kościele Błogosławionej Bolesławy Lament.

W programie uroczystości: Msza Święta oraz wspólny posiłek w sali parafialnej. Uwaga! W bieżącym roku organizacja poczęstunku odbędzie się "w systemie koszykowym".

W trakcie spotkania pszczelarze otrzymają zwrot dofinansowania WZP za pogłowie..

60-lecie REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W NIDZICY
1
XIII WOJEWÓDZKI DZIEŃ PSZCZELARZA
1
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW RKP W NIDZICY

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła na dzień 12 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika.

Obecność Koleżanek i Kolegów obowiązkowa.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie Planu pracy, Preliminarza budżetowego na rok 2017 oraz kwot dofinansowania przyznanych na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2016
1

ZAPROSZENIE
Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy, które odbędzie się dn.11 XII 2016 r. o godz.12:00 w Kościele Błogosławionej Bolesławy Lament.

W programie uroczystości: Msza Święta oraz wspólny posiłek w sali parafialnej

W trakcie spotkania pszczelarze otrzymają zwrot dofinansowania WZP za pogłowie..

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW RKP W NIDZICY

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła na dzień 14 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika.

Obecność Koleżanek i Kolegów obowiązkowa.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Obowiązki właścicieli pasiek wynikające z ustawy weterynaryjnej - wyjaśnienia przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2015.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie Planu pracy, Preliminarza budżetowego na rok 2016 oraz kwot dofinansowania przyznanych na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwał i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zebranie składek i opłat za OC, leki, pogłowie.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.
UWAGA WAŻNE INFORMACJE:
1. Ceny pogłowia w 2016 r.
2. Ceny leków w 2016 r.
3. ZAPROSZENIE i PROGRAM KONFERENCJI W-MODR w Olsztynie - 17.02.2016
4. Program XXXIV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Lidzbark Warmiński, 2- 4 września 2016 r
5. Regulamin dla wystawców XXXIV Ogólnopolskie Dni Pszczelarza Lidzbark Warmiński 2-4 września 2016 r.
6.XXXIV OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA LIDBZBARK WARMIŃSKI 2-4 WRZEŚNIA 2016 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w obchodach
7.FORMULARZ ZGŁOSZENIA stoiska wystawienniczego podczas XXXIV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza LIDBZRAK WARMIŃSKI, 2-4 września 2016 r.
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2015
1

ZAPROSZENIE
Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy, które odbędzie się dn.13 XII 2015 r. o godz.12:00 w Kościele Błogosławionej Bolesławy Lament.

W programie uroczystości: Msza Święta oraz wspólny posiłek w sali parafialnej

W trakcie spotkania pszczelarze otrzymają zwrot dofinansowania WZP za pogłowie i leki.

 

2. W trakcie spotkania opłatkowego odbędą się zapisy na jednodniowe szkolenie, planowane na luty 2016 r.
TEMAT:
1. Genetyczne podstawy poprawy pogłowia w praktyce pasiecznej każdego pszczelarza.
2. Wychów i skuteczna wymiana matek pszczelich w każdej pasiece.
3. Profilaktyka chorób czerwiu stałym elementem gospodarki pasiecznej.
Zajęcia będą prowadzić : prof.dr hab. Paweł Chorbiński, prof.dr hab. Jerzy Demetraki- Paleolog, dr Ryszard Pałach, mgr Maria Wilde.
ZAPRASZAMY NA "DZIEŃ PSZCZOŁY" w Garncarskiej Wiosce

Dnia 8 sierpnia 2015 r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce koło Kanigowa odbędzie się ŚWIĘTO REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W NIDZICY - DZIEŃ PSZCZOŁY .

Program Święta:

12.00 - 14.00  szkolenie dla pszczelarzy - prelekcja nt. pszczół (hodowla, zagrożenia, trendy, potrzeby, rośliny miododajne)
12.00 - 14.00 KINO PRZYRODY - prezentacje filmów przyrodniczych w Kinie Przyrody (projekcje bezpłatne)
12.00 - 17.00 stoiska pszczelarzy : miody i produkty
14.00 - 15.00 - konkursy przyrodnicze dla dzieci (nagrody funduje Fundacja NIDA)
14.00 - 16.00 konkurs na najlepszą potrawę z miodem
15.00 - 16.00 warsztaty z wytwarzania świec woskowych, zabawy dla dzieci  w Niezapominajce (gry planszowe, gra w bule, Galeria pod Słonkiem)
15.00 - 16.00 zwiedzanie Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem - Rajski Ogród - przyjazna przestrzeń dla pszczół
16.00 - otwarcie stoiska "Półka Pszczelarza"  w Garncarskiej Wiosce pod patronatem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy
16.30 -  grill

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PSZCZELARZY WRAZ Z RODZINAMI

OFERTY DOTACYJNE NA SPRZĘT W SEZONIE 2015-2016
ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM "Dobre praktyki pszczelarskie"
1
1
UWAGA! TERMINY POBORU OPŁAT ZA ZAMÓWIENIA NA 2015 r.

Informujemy, że terminy poboru opłat na składkę członkowską, pogłowie, leki i OC na 2015 r to:

04.03.2014 (środa) - w godz. 16:00-18:00 - biuro K.Duchny ul. Marchlewskiego 24

09.03.2014 (poniedziałek) - w godz. 9:00 - 11:00 - biuro K.Duchny ul. Marchlewskiego 24

Opłaty mogą być uiszczone gotówką w ww. terminie lub po pobraniu blankietu opłacone na poczcie lub w banku do dnia 10 marca 2015

Ponadto w celu wyrobienia LEGITYMACJI proszę dostarczyć zdjęcie. Koszt legitymacji 6,05 zł

 

SZKOLENIE W SZCZYTNIE

Dnia 01.03.2015 r. w godz. 8:30-15:15 w Szczytnie (restauracja ZACISZE) odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy. Wyjazd o godz. 7:15 spod Ratusza w Nidzicy.

Tematy wykładów:

1. Zapobieganie, rozpoznanie i postępowanie w przypadku zatruć pszczół - dr hab. Z.Lipiński

2. Aktualny zakres regulacji prawnych dotyczących pszczelarza i jego pasieki - dr R.Pałach

3. Biologia pszczół w gospodarce pasiecznej - dr M.Siuda.

 

CENNIKI OBOWIAZUJĄCE W ROKU 2015
UWAGA: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW RKP W NIDZICY

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła na dzień 15 lutego 2015 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika.

Obecność Koleżanek i Kolegów obowiązkowa.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania .
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wykład przedstawiciela weterynarii nt. obrotu produktami pszczelimi, w tym kwestia rejestracji sprzedaży bezpośredniej.
 9. Pytania i odpowiedzi w ww. sprawie.
 10. Sprawozdanie Zarządu Koła za czas sprawowania funkcji tj. za drugą połowę kadencji (rok 2013-2014).
 11. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2014.
 15. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.
 17. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 18. Przeprowadzenie procedury wyborów  Prezesa Koła.
 19. Przeprowadzenie procedury wyborów  członków Zarządu Koła.
 20. Przeprowadzenie procedury wyborów  członków Komisji Rewizyjnej.
 21. Przeprowadzenie procedury wyborów  delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku.
 22. Przerwa kawowa.
 23. Ogłoszenie wyników wyborów, powołanie nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku.
 24. Przedstawienie planu pracy i preliminarza budżetowego na rok 2015.
 25. Zatwierdzenie planu pracy i preliminarza budżetowego na rok 2015.
 26. Przedstawienie limitów ARR przyznanych na rok 2015 oraz wyjaśnienie sposobu kalkulacji zamówień na pogłowie, leki, sprzęt w roku 2015 po uwzględnieniu przyznanych limitów ARR.
 27. Wystąpienie Opiekuna Koła.
 28. Dyskusja. Ustalenie terminu zapisów i wpłaty na pogłowie, OC, leki oraz sprzęt na 2015r.
 29. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie Walnego Zebrania Koła.

Informacje dodatkowe:

1. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy znajdziesz TUTAJ oraz dostępny będzie do wglądu w dniu wyborów od godz. 9:30

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady mogą się odbyć w tym samym dniu, lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne także mimo braku połowy uprawnionych do głosowania.

PREZES RKP W NIDZICY

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2014
1

ZAPROSZENIE
Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy serdecznie zaprasza wszystkich swoich członków na Spotkanie Opłatkowe Pszczelarzy, które odbędzie się dn.14 XII 2014 r. o godz.12:00 w Kościele Błogosławionej Bolesławy Lament.

W programie uroczystości: Msza Święta oraz wspólny posiłek w sali parafialnej

Ponadto w trakcie spotkania pszczelarze otrzymają zwrot dofinansowania WZP za pogłowie i leki.

SPOTKANIE Z POWIATOWYM LEKARZEM WETERYNARII

Notatka
ze spotkania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy z Zarządem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy w dniu 17.11.2014 r.

Podczas spotkania dyskutowano na temat następujących kwestii:

 1. Sezonowe przemieszczanie pszczół na teren powiatu nidzickiego z innych rejonów Polski.
 2. Zagrożenie rozprzestrzenianiem chorób pszczół wynikające z istnienia niezarejestrowanych pasiek pozostawionych bez nadzoru.
 3. Zasady sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich.

Ad.1
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił obowiązujące przepisy prawne dotyczące wymagań weterynaryjnych dla przewozu zwierząt i niejadalnych  produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustalono, że problem związany z niekontrolowanym przywozem pasiek z innych rejonów Polski, przyczyniający się m.in. do rozprzestrzeniania chorób pszczelich, powinien być poruszony na wyższych szczeblach władzy zarówno ze strony Inspektoratu Weterynarii jak i Związku Pszczelarzy, niezbędnym bowiem jest powstanie uregulowań prawnych w tym zakresie.
Ad.2
Podczas spotkania dyskutowano nad sprawą występowania chorób pszczół i zapobieganiu ich rozprzestrzeniania. W związku z tym, że jednym ze źródeł rozprzestrzeniania się chorób pszczół są m.in. opuszczone i zaniedbane pasieki nie umieszczone w rejestrze PLW, Zarząd RKP w Nidzicy zobowiązał się pomóc w lokalizacji ww. pasiek.
Ad.3
Omówiono sprawę wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

WAŻNE! OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z dnia 8 kwietnia 2013 r.)
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 września 2005 r.w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
4.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
UWAGA PSZCZELARZE

Dnia 18.10.2014 r. o godz.10:00 w Zespole Szkół nr 1 im. M.Kopernika odbędzie się Zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy.

W programie:

1. Informacje nt. przyznanej kwoty dofinansowania i możliwości wcześniejszego zakupu sprzętu pod warunkiem opłaty składki członkowskiej na rok 2015.(podczas zebrania będzie można opłacić składkę)

2. Informacja nt. walki z warrozą - dr Lipiński

3. Zapisy na nieodpłatny kurs umożliwiający zdobycie zawodu pszczelarza.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w BIULETYNIE WZP- w którym znajdują się m.in. informacje na temat możliwości wcześniejszego zakupu sprzętu (str.6) oraz informacje na temat kursu umożliwiajacego zdobycie zawodu pszczelarza (str.7).

KLIKNIJ TUTAJ ŻEBY POBRAĆ BIULETYN

UWAGA SEMINARIUM

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza na seminarium pt. "Dobre praktyki pszczelarskie w przydomowej pasiece", które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej W-MODR , przy ulicy Jagielońskiej 91 w Olsztynie. Zobacz program szkolenia TUTAJ.

Zainteresowanych pszczelarzy prosimy o zgłoszenie telefoniczne do Prezesa RKP w Nidzicy - tel. 502 251 664

UWAGA DODATKOWE TERMINY

Informujemy, że dodatkowe (ostateczne) terminy poboru opłat na składkę członkowską, pogłowie, leki i OC to:

18.02.2014 (wtorek) - w godz. 8:00-9:00 - kino Wenus

21.02.2014 (piątek) - w godz. 17:00 - 18:00 - kino Wenus

Opłaty mogą być uiszczone gotówką w ww. terminie lub po pobraniu blankietu opłacone na poczcie lub w banku do dnia 10 marca 2014

UWAGA ZEBRANIE !

W dniu 16 lutego 2014 r.(niedziela) o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 im. M.Kopernika odbędzie się Zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy.

Porzadek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczacego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Koła za rok 2013.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarzadu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie Planu pracy, Preliminarza budżetowego na rok 2014 oraz kwot dofinansowania przyznanych na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwał i wolne wnioski.
 11. Aktualizacja deklaracji członkowskich.
 12. Sprawy różne.
 13. Zebranie składek i opłat za OC, leki, pogłowie. Zapisy na sprzęt.

UWAGA: W celu sprawnego dokonania zapisów oraz aktualizacji deklaracji prosimy o przeanalizowanie umieszczonych niżej cenników i ofert na rok 2014 oraz zabranie ze sobą następujących danych: ilość rodzin pszczelich wg stanu na 30.09.2013 r,; adres pasieki (pasiek), aktualny numer wet. pasieki, PESEL; nr telefonu; kwaliikacje pszczelarskie oraz rok ich ukończenia.

Można również DEKLARACJĘ pobrać TUTAJ, wydrukować, uzupełnić w domu i zabrać ze sobą na zebranie.

1
Szkolenie w Szczytnie

W dniu 9 lutego 2014 r. w godz. 8:30-15:15 w Szczytnie odbędzie się szkolenie pszczelarzy. Wszystkich którzy zadeklarowali udział w szkoleniu serdecznie zapraszamy. Spotykamy się pod ratuszem od strony UM. Wyjazd o 7:15.

1
Nowe zasady opłaty składek od 2014 r

Od 2014 r. w RKP w Nidzicy obowiązują nowe zasady opłaty składek. Zamiast dotychczasowych składek: członkowskiej, ulowej oraz 10% dopłaty dofinansowania każdy pszczelarz będzie płacił jedną składkę zw. SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ (35 zł + 3,50zł za każdą rodzinę).

Kliknij TUTAJ i sprawdź wysokość swojej składki

Opłaty OC w roku 2014
1
Cennik leków w roku 2014
1
Oferty na zakup pogłowia w 2014 r.
1
Oferty na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach dotacji w 2014 r.
 1. Oferta sprzętu PP t. Łysoń - pobierz katalog (pdf); pobierz tabele (pdf)
 2. Oferta sprzętu metalowego - Babik-Sabat SC. - pobierz ofertę (pdf)
 3. Oferta na miodarki - EP PROJEKT - pobierz ofertę (pdf)
 4. Oferta uli drewnianych- Zakład Stolarski Wanda Ratajczak - pobierz tabelę (pdf)
 5. Oferta uli korpusowych drewnianych - Ryszard Sułkowski - KOREKTA pobierz ofertę (pdf)
 6. Oferta uli poliuretanowych - P.P.H.U.APIKOZ - KOREKTA pobierz ofertę (pdf)
 7. Oferta uli - Babik-Sabat SC - pobierz ofertę (pdf)
 8. Oferta sprzętu pszczelarskiego- PPHU WAKONT - pobierz ofertę (pdf)
 9. Oferta uli - PP-H Kornel Burnat - pobierz ofertę (pdf)
 10. Oferta uli- Pasieka Jaromir Talar - pobierz ofertę (pdf)
 11. Oferta uli - Studio Stolarki Pasiecznej GREGOR - pobierz ofertę (pdf)
 12. Oferta sprzętu pszczelarskiego - "ANNA" M.Wąs - pobierz ofertę (pdf)
Zasady refundacji w roku 2014 r.
 1. pogłowie - 70% kwoty netto lub do kwoty umowy
 2. sprzęt, lawety - do 60% kwoty netto lub do kwoty umowy
 3. leki - do 80% kwoty netto lub do kwoty umowy
 4. analiza - 100% kwoty netto lub do kwoty umowy

Kliknij TUTAJ i przeczytaj więcej

 

 

 

projekt: Szablonownia